Latviešu tautas ticējumi par Lieldienām

Lieldienas rītā caur zīda drēbi skatoties var Laimu redzēt.
Lieldienas rītā, kad baznīcā zvana, ir jākāpj uz istabas augšu. Tur pie skursteņa redzēs vecu vīriņu sēdam, kam galvā būs cepure. To cepuri nu vajag steigšus noņemt un bēgt. Kas paspēj ar to cepuri nokāpt zemē, tam būs tāda cepure, kas nesēju padara neredzamu. Bet, ja vīriņš noķer ņēmēju, tad jāmirst.
Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs.
Kas vienu gadu taisa Lieldienās šūpoles un otru ne, tad to apsēž ļauni gari.
Kas olu bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.
Ja pirmo Lieldienu lietus līst, tad govis dos daudz piena.
Lieldienās olu čaumalas jāber caur vīrieša biksām, tad vārnas cāļus neēd.
Lai vasarā govis nebizotu, tad jāuzkāpj jāteniski uz slotas kāta pašā Lieldienu rītā, cik agri vien iespējams, un jāapjāj trīs reiz ap visu māju un tīrumu.
Pirmā Lieldienas rītā jāpurina ābeles, lai vasarā būtu daudz ābolu.
Lieldienā nededzina guni, jo tad neaug kāposti.
Lieldienas rītā, saulei lecot, jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists.
Pirmos Lieldienas svētkos agri rītā nedrīkst gulēt, ja gulēsi, tad velns no papēžiem sūc asinis.
Lieldienas rītā priekš saules lēkta jāuzliek sāls uz staba gala un jāatstāj līdz saules rietam – derīgs visām slimībām.
Ja pa Lieldienām apēd nepāra skaitu olu, tad tam notiks kāda nelaime.
Cik daudz rasas priekš Lieldienas, tik daudz salnu pēc Lieldienas.
Lieldienas nakti, pulksten divpadsmitos, jāšauj ar plinti, tad būs laba vasara.
Lieldienas rītā priekš saules lēkta jāizslauka istaba un mēsli jāiznes ārā tad visu gadu blusas neaugot.
Lai vasaru neredzētu čūsku, tad Lieldienas rītā jāceļas priekš saules un jāsaka: “Visas desas ceplī sadegušas!”
Kurš pirmais pirmās Lieldienas rītu iziet laukā, tam tai gadā laba laime.
Lieldienas rītā jāiet gavilēt, uz kuru pusi atskan atbalss, no turienes gaidāmi precinieki.
Puisim, kurš vēlas, lai visām jaunavām patiktu, lieldienas rītā priekš saules lēkšanas jānoķer varde un tā dzīva jāiemet skudru pūznī. Pēc deviņām dienām tas atradīs tur mazu āķīti ar pātadziņu. Ar šo āķīti var tad visas meitas pievilkt pēc sirds patikšanas, un ja kāda vairs nepatīk, vajaga drusku uzsist ar mazo pātadziņu un tā tūdaļ aizbēgs.
Ja grib naudu atrast, tad Lieldienu rītā jālasa skaidas.
Ja Lieldienu nakti ar pīlādža rungu aptek apkārt mājai, tad burvji netiek tai mājā iekšā.
Lieldienas naktī redzētie sapņi piepildās.